• /səˈliləkwē</font>/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói một mình, sự độc thoại; lúc độc thoại
  Câu nói một mình, lời tự thoại, lời độc thoại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X