• /´sɔ:pʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hút thấm bề mặt

  Chuyên ngành

  Y học

  sự hút thấm bề mát

  Kỹ thuật chung

  hấp
  sự hấp (hấp thụ hoặc hấp phụ)
  sự hấp thụ
  sự hút

  Kinh tế

  sự hút thấm bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X