• Thông dụng

  Phó từ & tính từ
  (tiếng Y); (đùa cợt) thì thầm; nhỏ nhẹ, lầm rầm (lời nói)
  a sotto voce remark
  lời nhận xét lầm bầm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X