• Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Âm thanh giả tạo (bắt chước tiếng sấm, ô tô chạy, cú đánh... để quay phim, diễn kịch...)

  Kỹ thuật chung

  hiệu ứng âm thanh
  SFX (soundeffects)
  các hiệu ứng âm thanh
  sound effects (SPX)
  các hiệu ứng âm thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X