• /´sʌðən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) phương nam; ở phương nam, của phương nam
  the southern states of the USA
  những bang miền Nam của nước Mỹ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phương nam

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  austral , meridional , midi , southerly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X