• /´speʃə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác specialised

  Tính từ

  Chuyên dụng; thích ứng, thiết kế cho một mục đích riêng
  specialized tools
  các dụng cụ chuyên dùng
  Chuyên; (thuộc) chuyên gia, liên quan đến chuyên gia
  specialized knowledge
  kiến thức chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuyên môn hóa
  specialized center
  trung tâm chuyên môn hóa
  specialized erection flow line
  dây truyền chuyên môn hóa
  specialized team
  đội chuyên môn hóa
  specialized team
  tổ chuyên môn hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X