• /i'rek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đứng thẳng; sự dựng đứng
  Sự dựng lên, sự xây dựng; công trình xây dựng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (sinh vật học) sự cương; trạng thái cương
  (kỹ thuật) sự ghép, sự lắp ráp
  (toán học) sự dựng (hình...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự dựng, sự lắp ráp

  Toán & tin

  sự lắp đăt

  Xây dựng

  lắp dựng
  sự dựng, sự lắp dựng

  Giải thích EN: Any structure that is erected, especially a building or bridge. Giải thích VN: Bất kỳ cấu trúc nào được dựng lên, đặc biệt là một tòa nhà hoặc cầu.

  sự xây lắp

  Điện

  việc lắp đặt
  việc xây dựng

  Kỹ thuật chung

  sự dựng
  crane erection
  sự dựng cần trục
  sự dựng lắp
  sự ghép
  sự lắp đặt
  sự lắp ráp
  sự xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X