• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chỉ có bề ngoài; chỉ tốt mã; chỉ có lý ở bề ngoài; có vẻ hợp lý
  speciously convincing
  bề ngoài có vẻ có sức thuyết phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X