• /kən,vinsiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm cho người ta tin, có sức thuyết phục
  a convincing speaker
  người nói chuyện nghe thuyết phục
  a convincing argument
  lý lẽ có sức thuyết phục


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X