• /¸spektrə´skɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) kính quang phổ; bằng phương tiện kính quang phổ
  spectroscopic analysis
  sự phân tích quang phổ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  phổ học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X