• /´spel¸baindiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm xuất thần, làm mê ly; thu hút sự chú ý (do một câu thần chú..)
  a spellbinding performance
  cuộc biễu diễn mê ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X