• /spə:m/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .sperm, sperms

  (sinh vật học) tinh dịch; chất dịch chứa tinh trùng của giống đực làm thụ thai
  Như spermatozoon

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tinh trùng
  sperm-
  tiền tố chỉ tinh trùng hay tinh dịch

  Kinh tế

  cá nhà táng
  sáp cá nhà táng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  semen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X