• Thông dụng

  Danh từ

  Cây oải hương (như) spike lavender
  Cá thu con (dài chưa quá 6 insơ)
  Đầu nhọn; gai (ở dây thép gai)
  Que nhọn, chấn song sắt nhọn đầu
  Đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)
  Đinh đóng đường ray
  Thanh hàng rào nhọn
  Cụm hoa

  Ngoại động từ

  Đóng đinh vào (giầy..)
  Cắm que nhọn; lắp chấn song nhọn đầu
  Đâm, làm bị thương (bằng vật nhọn đầu)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như lace
  Bịt miệng (nòng súng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến...)
  (thông tục) pha rượu mạnh vào (để uống)
  Tăng đột ngột, tăng vọt

  Cấu trúc từ

  spike somebody's guns
  làm mất tác dụng; vô hiệu quá, làm hỏng kế hoạch (của một đối thủ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X