• /splain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chốt trục (ở bánh xe)
  Thanh (gỗ...) mỏng (để làm mành mành, làm giát giường...) (như) slat

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Rãnh then, then trượt, then hoa, (v) cắt rãnh then

  Rãnh then, then trượt, then hoa, (v) cắt rãnh then

  Cơ khí & công trình

  chế tạo then hoa
  chốt chìm
  chốt rãnh
  đường khía (ở đầu trục phát động)
  rãnh then (trượt)

  Toán & tin

  hàm nối trục
  hàm spine

  Xây dựng

  đinh ghép nối
  đóng chốt sắt

  Kỹ thuật chung

  hình khía răng cưa
  cái chêm
  chốt trục
  spline function
  hàm chốt trục
  spline hub
  mayơ có chốt trục
  đường rãnh
  mặt xoắn ốc
  mộng ghép
  rãnh chữ V
  then dẫn hướng
  spline frofile
  biên dạng then dẫn hướng
  then

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X