• /hʌb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trục bánh xe, moayơ
  (nghĩa bóng) trung tâm
  hub of the universe
  trung tâm của vũ trụ, rốn của vũ trụ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  ==

  Cơ khí & công trình

  đùm trục

  Toán & tin

  ống cuộn băng

  Xây dựng

  trung tâm nhà

  Kỹ thuật chung

  mayơ (bánh xe)
  ống bọc (hàn)
  ống lót (hàn)
  ống nối ngoài
  trục bánh xe

  Kinh tế

  nòng cốt
  trung tâm (hoạt động)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X