• /spɔild/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hỏng
  machine-spoiled time
  thời gian máy hỏng
  phế phẩm
  spoiled casting
  phế phẩm đúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X