• Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự cháy (tự cháy do biến đổi (hoá học).. gây ra bên trong vật chất chứ không phải do đem lửa từ ngoài vào)

  Hóa học & vật liệu

  cháy tự phát

  Ô tô

  tự phát cháy

  Giải thích VN: Là sự cháy (hỗn hợp khí nhiên liệu trong xi lanh động cơ diesel) do nhiệt tạo ra, do khí ép trong xi lanh.

  Toán & tin

  sự cháy tức thời

  Kỹ thuật chung

  bùng cháy
  sự cháy bùng
  sự cháy tự phát
  sự tự (bốc) cháy
  sự tự bốc cháy
  sự tự cháy
  tự cháy
  tức thời

  Xây dựng

  sự tự bốc cháy

  Kinh tế

  sự phát cháy
  sự tự cháy
  sự tự cháy, phát cháy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X