• /´spu:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quấn dây

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cuộn cáp (vào tang)

  Toán & tin

  cuộn dữ liệu

  Giải thích VN: Là động tác lưu dữ liệu tài liệu trong một hàng đợi, ở đó dữ liệu chờ tới lượt được in.

  sự cuộn dữ liệu

  Giải thích VN: Là động tác lưu dữ liệu tài liệu trong một hàng đợi, ở đó dữ liệu chờ tới lượt được in.

  sự đồng tác
  sự lưu giữ tạm
  sự lưu trữ tạm

  Vật lý

  sự cuộn phim

  Kỹ thuật chung

  sự cuộn
  spooling cable
  sự cuốn cáp vào ống
  tight spooling
  sự cuốn chặt
  sự cuộn dây
  sự quấn
  sự tua băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X