• /´spu:ni/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .spooney

  Khờ dại, quỷnh
  Yếu đuối, nhu nhược
  Phải lòng (ai), mê tít (ai)
  to be spoony upon somebody
  mê tít ai

  Danh từ

  Người khờ dại, anh thộn, anh quỷnh
  Anh chàng si tình quỷnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X