• /´spriηə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhảy
  Người làm nổ (mìn)
  (kiến trúc) chân vòm; hòn đá chân vòm; rui ở chái nhà
  (động vật học) con linh dương Nam Phi (có thể nhảy bổng lên rất cao) (như) springbok
  (như) spring chicken

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chân (vòm)

  Kỹ thuật chung

  đá chân vòm

  Kinh tế

  hộp đồ hộp đáy bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X