• Thông dụng

  Tính từ

  Bất ngờ không dự tính trước
  a spur-of-the moment decision
  một quyết định bất ngờ không dự tính trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X