• BrE /skwɪrəl/
  NAmE /skwɜ:rəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con sóc; bộ lông sóc

  Ngoại động từ

  Tích trữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X