• /'stɔkpail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho dữ trữ; hàng dự trữ

  Ngoại động từ

  Dự trữ (hàng hoá..)
  stockpiling nuclear weapons
  dự trữ vũ khí hạt nhân

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bãi để vật liệu
  trữ lượng tài nguyên

  Kỹ thuật chung

  kho dự trữ
  đánh đống
  dự trữ
  bãi thải
  nón đá thải

  Kinh tế

  dự trữ
  tích trữ (hàng)
  tích trữ (hàng...)
  tồn trữ dự phòng, dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X