• /´stænd¸bai/

  Toán & tin

  (máy tính ) dụng cụ dữ trữ

  Kỹ thuật chung

  phòng hờ

  Giải thích VN: Trang cụ được giữ lại để phòng hờ hay để sử dụng khi cần đến.

  stand by machine
  máy xơ qua, phòng hờ
  sự dự phòng
  sẵn sàng
  vật dự phòng
  vật dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X