• Cơ khí & công trình

  ren tiêu chuẩn
  American standard thread
  ren tiêu chuẩn Mỹ
  french standard thread
  ren tiêu chuẩn hệ mét
  international standard thread
  ren tiêu chuẩn quốc tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X