• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như sao

  Kỹ thuật chung

  hình sao
  starlike domain
  miền giống hình sao
  starlike mapping
  ánh xạ hình sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X