• Kinh tế

  quốc doanh
  state owned bank
  ngân hàng quốc doanh
  state owned company
  công ty quốc doanh
  state-owned industry
  công nghiệp quốc doanh
  quốc hữu hóa
  thuộc sở hữu nhà nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X