• /´steitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) Xtato, phần tĩnh (trong máy phát điện)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phần đứng (trong máy điện)

  Xây dựng

  phần tĩnh (trong máy điện)
  stato (trong máy điện)

  Điện

  phần cố định

  Giải thích VN: Phần ngoài cố định có các cuộn dây sinh từ trường quay trong động cơ hay phát điện trong máy phát điện xoay chiều.

  stator plate
  cực phẳng phần cố định

  Kỹ thuật chung

  lõi ứng điện
  phần tĩnh
  stator winding
  dây quấn phần tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X