• /stɛlθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rón rén; sự lén lút
  the burglars had entered the house by stealth
  bọn trộm đêm đã lẻn vào nhà êm ru


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X