• /sti´nɔgrəfə/

  Thông dụng

  Cách viết khác stenographist

  '‘˜:th“nd'taipist steno
  stenou

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người viết tốc ký

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người viết tốc ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X