• /´stepiη¸stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá kê bước
  Tảng đá giậm bước (để bước qua vũng lầy...)
  (nghĩa bóng) bàn đạp; bước đi (biện pháp, giai đoạn phát triển hướng tới sự hoàn thành hoặc đạt được điều gì)
  a first stepping-stone on the path to success
  bàn đạp đầu tiên trên con đường đến thành công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X