• /stet/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (ngành in) giữ nguyên chữ cũ
  Viết ký hiệu "giữ nguyên như cũ"
  Bỏ chữ chữa, xoá chữ chữa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giữ lại (không bỏ) theo như cũ (vì chữa nhầm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X