• /´stjuədis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nữ chiêu đãi viên; nữ phục vụ (trên máy bay, tàu thủy)
  an air stewardess
  một nữ tiếp viên hàng không

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhân viên phụ nữ
  nhân viên phục vụ nữ (nữ phục vụ viên)
  nữ chiêu đãi viên
  nữ phục vụ viên
  tiếp viên nữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X