• /´stjuədʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cương vị quản lý, cương vị quản gia
  Cương vị chiêu đãi viên

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  trách nhiệm quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X