• Kỹ thuật chung

  hình ảnh tĩnh
  Still Picture Interchange File Format (SPIEF)
  định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh
  Still Picture Television (SPTV)
  truyền hình ảnh tĩnh
  dừng ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X