• /¸intə´tʃeindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau
  Sự đổi chỗ cho nhau
  Sự xen kẽ nhau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngã ba có đường hầm và cầu chui

  Ngoại động từ

  Trao đổi lẫn nhau, thay thế lẫn nhau
  Đổi chỗ cho nhau
  Xen kẽ nhau
  to interchange work with amusement
  xen kẽ làm việc với giải trí

  Nội động từ

  Xảy ra lần lượt, xảy ra theo lượt; xen kẽ
  Thay thế nhau
  Đổi chỗ cho nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hoán đổi
  information interchange
  sự hoán đổi thông tin

  Xây dựng

  đổi chác
  nút giao thông

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  American standard code for information interchange (ASCII)
  mã chuẩn Mỹ để chuyển đổi thông tin
  hoán đổi
  DDIF (digitaldocument interchange Forma)
  dạng thức hoán đổi tài liệu số
  DIF (datainterchange format)
  dạng thức hoán đổi dữ liệu
  digital document interchange format (DDIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu số
  graphics interchange format (GIP)
  dạng thức hoán đổi đồ họa
  IGS (interchangegroup separator)
  dấu tách nhóm hoán đổi
  information interchange
  sự hoán đổi thông tin
  interchange group separator (IGS)
  dấu tách nhóm hoán đổi
  interchange record separator (IRS)
  dấu tách bản ghi nhóm hoán đổi
  IRS (interchangerecord separator)
  dấu tách bản ghi hoán đổi
  ODIF (officedocument interchange format)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  office document interchange format (ODIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  hoán vị
  đổi chỗ
  giao điểm

  Giải thích EN: An area of intersection of two or more highways at different elevations, constructed so that traffic can pass from one highway to another without crossing the main stream of traffic in any of the highways.

  Giải thích VN: Khoảng giao nhau của 2 hoặc nhiều hơn của các đường cao tốc có độ cao khác nhau, được thiết kế để phương tiện giao thông có thể chạy từ đường này sang đường khác mà không cần phải rẽ ngang luồng giao thông chính ở bất kỳ đường cao tốc nào.

  sự hoán vị
  sự trao đổi
  EDI (electronicdata interchange)
  sự trao đổi dữ liệu điện tử
  interchange of air
  sự trao đổi không khí
  interchange of energy
  sự trao đổi năng lượng
  modem interchange
  sự trao đổi modem
  thay chỗ
  thay thế

  Kinh tế

  sự hoán đổi lẫn nhau
  sự luân phiên
  sự thay thế lẫn nhau
  sự trao đổi
  electronic data interchange (edi)
  sự trao đổi dữ liệu (với nhau) bằng máy điện tử
  interchange of ideas
  sự trao đổi ý kiến
  trao đổi
  electronic data interchange (edi)
  sự trao đổi dữ liệu (với nhau) bằng máy điện tử
  interchange of ideas
  sự trao đổi ý kiến
  xen kẽ

  Địa chất

  sự thay thế, sự luân phiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X