• /´stilidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế (giá) kê đồ đạc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giá đỡ
  giá kê
  hệ đỡ

  Kinh tế

  bã rượu
  bệ
  cặn
  giá
  sự chưng cất từ thùng (nồi)
  sự nạp bã
  sự nạp liệu nồi cất
  sự thâm bã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X