• Kỹ thuật chung

  bể lắng
  bể tiêu năng
  hố giảm sức
  spillway stilling pool
  hố giảm sức đập tràn
  hố tiêu năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X