• /´spil¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đập tràn (lối thoát ra cho nước thừa của một hồ chứa nước, con sông..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bộ phận trào nước

  Kỹ thuật chung

  bờ tràn
  công trình xả nước
  free-flow spillway
  công trình xả nước hở
  glory hole spillway
  công trình xả nước kiểu nghiêng
  morning glory spillway
  công trình xả nước kiểu giếng
  cửa ống
  đập
  đập tràn phòng lũ
  đập tràn

  Giải thích EN: A structure that passes flood water through, over, or around a dam. Giải thích VN: Một công trình cho nước lũ chảy qua hay xung quanh một đập.

  approach spillway channel
  kênh dẫn vào đập tràn
  arch spillway
  đập tràn dạng vòm
  arched spillway
  đập tràn dạng vòm
  automatic siphon spillway
  đập tràn kiểu xi phông tự động
  canal spillway
  đập tràn trên kênh
  chute spillway
  đập tràn máng xiết
  chute spillway
  đập tràn dốc nước
  circular crest spillway
  đập tràn đỉnh tròn
  controlled spillway
  đập tràn có cửa van
  controlled spillway
  đập tràn được điều khiển
  dam spillway channel
  kênh tháo của đập tràn
  depth of water flowing over spillway
  chiều sâu lớp nước trên đỉnh đập tràn
  discharge of spillway
  lưu lượng đập tràn
  duct bill type spillway
  đập tràn kiểu mỏ vịt
  emergency spillway
  đập tràn ngập
  emergency spillway
  đập tràn cấp cứu
  fixed-crest spillway
  đập tràn không cửa van
  flood spillway
  đập tràn lũ
  flood spillway
  đập tràn phòng lũ
  flood spillway
  đập tràn xả lũ
  free crest of spillway
  đỉnh tự do đập tràn
  free spillway
  đập tràn tự do
  gate spillway
  đập tràn có cửa
  gate-type spillway
  đập tràn có cửa
  gravity spillway dam
  đập tràn trọng lực
  head of water over spillway
  cột nước trên đỉnh đập tràn
  height of water flowing over spillway weir
  chiều cao lớp nước tràn trên đỉnh đập tràn
  lateral-flow spillway
  đập tràn bên
  nonaerated spillway
  đập tràn không chân không
  ogee spillway
  đập tràn tràn bề mặt
  ogee spillway
  đập tràn hình chữ S
  open spillway
  đập tràn hở
  overfall spillway
  đập tràn bên
  overflow spillway
  đập tràn trên bề mặt
  overflow spillway rollway
  phần đỉnh tràn của đập tràn
  overflow-type spillway
  đập tràn ở đỉnh
  rectilinear crest spillway
  đập tràn đỉnh thẳng
  self spillway dam
  đập tràn tự do
  shaft spillway
  đập tràn kiểu tháp
  shaft spillway
  đập tràn trục
  shaft spillway
  đập tràn kiểu giếng
  shore spillway
  đập tràn ở bờ
  side channel spillway
  đập tràn bên
  side-channel spillway
  đập tràn kênh bên
  siphon spillway
  đập tràn kiểu xi phông
  siphon spillway
  đập tràn siphông
  siphon spillway
  đập tràn xi phông
  ski jump spillway
  đập tràn kiểu (nước) phóng xạ
  spillway (crest) gate.
  cửa van đầu đập tràn
  spillway apron
  sân sau (của đập tràn)
  spillway apron
  sân sau đập tràn
  spillway apron
  thảm chống xói lở (ở đáy đập tràn)
  spillway apron
  tường ngăn xói đập tràn
  spillway bucket
  gàu ở chân đập tràn
  spillway canal
  kênh (có) đập tràn
  spillway channel
  kênh đập tràn
  spillway crest
  đỉnh đập tràn
  spillway crest
  ngưỡng đập tràn
  spillway crest gate
  cửa chính đập tràn
  spillway culvert
  đường ống tháo nước (dưới sâu của đập tràn)
  spillway deflector
  mũi phóng đuôi đập tràn
  spillway design flood
  lũ thiết kế đập tràn
  spillway discharge
  lưu lượng đập tràn
  spillway discharge coefficient
  hệ số lưu lượng đập tràn
  spillway downstream apron
  sân hạ lưu đập tràn
  spillway face
  mái dốc đập tràn
  spillway face
  mặt đập tràn
  spillway front
  chiều dài đập tràn
  spillway gate
  cổng đập tràn
  spillway gate installation
  thiết bị cửa van đập tràn
  spillway height
  chiều cao đập tràn
  spillway hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện đập tràn
  spillway intake dam
  đập tràn lấy nước
  spillway opening
  khẩu độ đập tràn
  spillway opening
  khoang đập tràn
  spillway overflow
  dòng chảy qua đập tràn
  spillway pier
  trụ phân dòng đập tràn
  spillway project
  dự án đập tràn
  spillway ski jump
  mũi phóng cầu tuột (đập tràn)
  spillway stilling pond
  hố giảm sức đập tràn
  spillway stilling pool
  hố giảm sức đập tràn
  standard spillway dam
  đập tràn tiêu chuẩn
  submerged crest of spillway
  đỉnh chìm của đập tràn
  thin shell spillway
  đập tràn vỏ mỏng
  trough spillway
  đập tràn máng xiết
  ungated spillway
  đập tràn không cửa van
  waste water spillway
  đập tràn điều chỉnh
  đập xả
  đường tràn
  emergency spillway
  đường tràn khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X