• /stilt/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều stilts

  Cà kheo
  Cột nhà sàn
  (động vật học) chim cà kheo (như) stilt-bird
  on stilts
  khoa trương, kêu mà rỗng (văn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cột cọc

  Kỹ thuật chung

  cọc
  cột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X