• /stai´pendiəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được hưởng lương, được trả thù lao, nhận lương (người)

  Danh từ

  Người được hưởng lương, người được trả thù lao
  Quan toà ăn lương (ở các thị xã lớn) (như) stipendiary magistrate

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  được trả lương
  được trả thù lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X