• /´stɔk¸stil/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bất động; không nhúc nhích
  to stand stock-still
  đứng bất động, đứng yên không nhúc nhích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  immobile , stationary , still , unmoving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X