• /´steiʃnəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đứng ở một chỗ, không chuyển động
  to collide with a stationary van
  đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ
  Tĩnh tại, dừng, không thể di chuyển được, không có ý di chuyển
  stationary troops
  quân đội đóng ở một chỗ
  stationary crane
  một cần cẩu tĩnh tại
  Không mang đi được, để một chỗ
  stationary engine
  máy để một chỗ
  Đứng, không thay đổi, ổn định (về số lượng, điều kiện)
  stationary population
  số dân không thay đổi
  (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)

  Danh từ

  Người ở một chỗ; vật để ở một chỗ
  ( số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dừng

  Cơ - Điện tử

  (adj) tĩnh, dừng, khôngchuyển động, không thay đổi

  Xây dựng

  bắt chặt vào hệ

  Điện lạnh

  tĩnh tại

  Kỹ thuật chung

  bền
  cố định
  stationary air compressor
  máy nén không khí cố định
  stationary armature
  phần cứng cố định
  stationary battery
  ắcqui cố định
  stationary center
  mũi tâm cố định
  stationary compactor
  máy đầm cố định
  stationary concrete plant
  trạm bê tông cố định
  stationary condensing unit
  thiết bị ngưng cố định
  stationary condensing unit
  tổ (máy nén) bình ngưng cố định
  stationary constraints
  liên kết cố định
  stationary crane
  cần cẩu cố định
  stationary crane
  máy trục cố định
  stationary engine
  động cơ cố định
  stationary feeder
  máy tiếp liệu cố định
  stationary framework
  ván khuôn cố định
  stationary freezer
  hệ (thống) kết đông cố định
  stationary freezer
  máy kết đông cố định
  stationary freezer (freezingmachine
  hệ thống kết đông cố định
  stationary freezer (freezingmachine
  máy kết đông cố định
  stationary freezing machine
  hệ (thống) kết đông cố định
  stationary freezing machine
  máy kết đông cố định
  stationary freezing system
  hệ (thống) kết đông cố định
  stationary freezing system
  máy kết đông cố định
  stationary freezing tunnel
  hầm kết đông cố định
  stationary froster
  hệ (thống) kết đông cố định
  stationary froster
  máy kết đông cố định
  stationary jaw
  hàm cố định
  stationary knife
  dao cố định
  stationary load
  tải trọng cố định
  stationary refrigerating machine
  máy làm lạnh cố định
  stationary refrigerating plant
  hệ (thống) lạnh cố định
  stationary refrigerating plant
  trạm lạnh cố định
  stationary refrigerating plant (system)
  trạm (hệ thống) lạnh cố định
  stationary refrigerating system
  hệ (thống) lạnh cố định
  stationary refrigerating system
  trạm lạnh cố định
  stationary rig
  thiết bị khoan cố định
  stationary stand
  khán đài cố định
  stationary stay
  kính cố định
  stationary stay
  lunét đỡ cố định
  stationary stop
  cữ tỳ cố định
  stationary three-point stay
  lunét đỡ ba điểm cố định
  stationary ventilator
  quạt thông gió cố định
  không đổi
  stationary vibration
  sự dao động không đổi
  không chuyển động
  dừng
  continuous stationary reader
  bộ đọc dừng liên tục
  non-stationary satellite
  vệ tinh không dừng
  principle of stationary phase
  nguyên lý pha dừng
  pseudo-stationary
  giả dừng
  quasi-stationary
  chuẩn dừng
  quasi-stationary current
  dòng chuẩn dừng
  quasi-stationary state
  trạng thái tựa dừng
  stationary aerial waves
  sóng dừng trong không khí
  stationary armature
  phần cứng dừng
  stationary brake test
  thử hãm khi xe dừng
  stationary distribution
  phân phối dừng
  stationary field
  trường dừng
  stationary generator of a ruled surface
  đường sinh dừng của một mặt kẻ
  stationary information source
  nguồn thông tin dừng
  stationary light waves
  sóng ánh sáng dừng
  stationary longitudinal waves
  sóng doc dừng
  stationary noise
  nhiễu dừng
  stationary orbit
  quỹ đạo dừng
  stationary osculating plane
  mặt phẳng mật tiếp dừng
  stationary osculating plane
  mặt phẳng nửa mật tiếp dừng
  stationary phase
  pha dừng
  stationary phase method
  phương pháp pha dừng
  stationary plane
  mặt phẳng dừng
  stationary point
  điểm dừng
  stationary point
  điểm dừng, điểm nghỉ
  stationary process
  quá trình dừng
  stationary satellite
  vệ tinh dừng
  stationary semi-group
  nửa nhóm dừng
  stationary sequence
  dãy dừng
  stationary shock front
  tuyến kích động dừng
  stationary stay wire
  cáp dừng
  stationary steering (staticsteering)
  lái dừng (lái tĩnh)
  stationary tangent
  tiếp tuyến dừng
  stationary transversal waves
  sóng ngang dừng
  stationary universe
  vũ trụ dừng
  stationary value
  giá trị dừng
  stationary wave
  sóng dừng
  stationary wave pattern
  mô hình sóng dừng
  strictly stationary process
  quá trình dừng ngặt
  đứng yên
  stationary wave
  sóng đứng yên
  ổn định
  non stationary flow
  dòng không ổn định
  non-stationary
  không ổn định
  stationary emission source
  nguồn phát tán ổn định
  stationary field
  trường ổn định
  stationary information source
  nguồn thông tin ổn định
  stationary lighting
  sự chiếu sáng ổn định
  stationary message source
  nguồn thông tin ổn định
  stationary phase
  pha ổn định
  stationary point
  điểm ổn định
  stationary state
  trạng thái ổn định
  stationary traffic
  giao thông ổn định
  stationary vibration
  sự dao động ổn định

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  mobile , moving , restless , unfixed , unsteady

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X