• /stoul/

  Thông dụng

  Thời quá khứ của .steal

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) khăn choàng (mục sư)
  Khăng choàng vai (đàn bà)
  (thực vật học) thân bò lan (như) stolon

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cloak , shawl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X