• (đổi hướng từ Stonewalled)
  /´stoun¸wɔ:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) đánh không cố ý để ghi điểm ( crickê)
  (chính trị) ngăn chặn không cho thông qua (đạo luật...) ở nghị viện
  Cản trở, làm bế tắc (một cuộc thảo luận..)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X