• /´fili¸bʌstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bọn giặc cướp (chuyên đi đánh phá các nước khác một cách phi pháp)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cản trở việc thông qua một dự luật ở nghị viện

  Nội động từ

  Đi đánh phá các nước khác một cách phi pháp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cản trở sự thông qua một dự luật ở nghị viện

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X