• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoá, khoá vòi, van (để điều chỉnh dòng chảy trong ống)

  Điện lạnh

  khóa (vòi)

  Kỹ thuật chung

  khóa vòi
  van
  van đóng
  van khóa

  Giải thích EN: A valve body having a fitted plug. Giải thích VN: Đó là loại van sử dụng chốt để đóng hoặc mở.

  van nút
  vòi đóng
  vòi khóa
  hollow handle stopcock
  vòi khóa rỗng
  injector stopcock
  vòi khóa máy phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X