• Kinh tế

    cất giữ giá trị
    sự chứa giá trị (một chức năng của tiền tệ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X