• /´stɔ:¸rum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buồng kho; kho thực phẩm (trên tàu)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  buồng kho
  khoang kho (chứa hàng)

  Kinh tế

  buồng kho
  nhà kho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X