• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cất giữ vào kho
  (tin) sự ghi vào bộ nhớ

  Hóa học & vật liệu

  sự để dành

  Toán & tin

  cất giữ

  Giải thích VN: Sự giữ lại các chỉ lệnh chương trình và các dữ liệu trong phạm vi máy tính, sao cho những thông tin đó luôn sẵn sàng để dùng cho các công việc xử lý.

  Xây dựng

  sự tích lắng

  Kỹ thuật chung

  lưu trữ

  Giải thích VN: Sự giữ lại các chỉ lệnh chương trình và các dữ liệu trong phạm vi máy tính, sao cho những thông tin đó luôn sẵn sàng để dùng cho các công việc xử lý.

  sự dự trữ
  sự lưu trữ
  sự tích đọng
  sự tích lũy
  sự tích trữ

  Kinh tế

  sự cất giữ vào kho
  sự lưu vào bộ nhớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X